شهر، یاران بود و جای مهربانان این این دیار

مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟


 

نوشته شده توسط مسعود صحبت زاده در جمعه ششم شهریور ۱۳۹۴ ساعت 22:13 موضوع | لینک ثابت


در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است             خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی


 

نوشته شده توسط مسعود صحبت زاده در چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 20:45 موضوع | لینک ثابت